Norwegian-Russian Chamber of Commerce ble lagt ned som en følge av sanksjoner etterfulgt av Russlands invasjon av Ukraina. Her skal vi ta en kikk på hva NRCC gikk ut på, og hvilken rolle det spilte i et norsk-russisk samarbeid. 

Det er mye å ta tak i, men vi skal forsøke å presentere det på en ryddig måte.

Bakgrunn – NRCC

Den norsk-russiske handelskammeret (NRCC) var en ideell, ikke-statlig organisasjon, grunnlagt av norske og russiske forretningsmiljøer. NRCC ble etablert 20. oktober 2003, og det innledende møtet fant sted hos Telenor ASA på Fornebu i Oslo.

Blant grunnleggerne var flere ledende norske investorer i Russland. Engelsk var arbeidsspråket i handelskammeret, brukt både for offisiell korrespondanse og under nettverksmøter.

Målet med NRCC

Målet med den norsk-russiske handelskammeret (NRCC) var å stimulere og forbedre forretningsforholdene mellom norske og russiske selskaper. Dette innen import, eksport, skipsfart, næringsutvikling, turisme og investeringsaktiviteter.

I tillegg hadde handelskammeret som mål å øke forståelsen for hverandres forretningskultur, markedsutviklinger og andre sosioøkonomiske forhold av betydning.

Medlemmer

Ved avslutningen hadde handelskammeret rundt 140 medlemmer som representerte ulike sektorer. Det var gledelig å se en økende interesse fra russiske selskaper som ønsket å bli med i handelskammeret.

Vedtekter: Den norsk-russiske handelskammeret skulle:

 • Fungere som en partner mellom næringslivet i både Norge og Den russiske føderasjonen.
 • Etablere og utvikle kontakter og forretningsrelasjoner mellom medlemsbedriftene. Formidle og tilby kunnskap om utviklingen i det russiske markedet til sine medlemmer. Tilby lignende tjenester til russiske medlemsbedrifter som søker assistanse i det norske markedet.
 • Tilby tjenester innen relevante interesseområder for sine medlemmer.
 • Gjennom kreativitet og engasjement sikre handelskammerets identitet og øke nytteverdien for medlemmene.
 • Avstå fra enhver politisk eller ideologisk aktivitet og ikke ha økonomiske interesser utover å dekke påløpte utgifter og utlegg.

Tjenester i NRCC

Informasjonstjenester:

Medlemmer av den norsk-russiske handelskammeret (NRCC) mottok regelmessig informasjon om endringer i de russiske og norske markedene, om relevante økonomiske og industrielle hendelser i Russland og Norge, samt arrangementer innenfor handelskammeret som informasjon om nettverksmøter, kurs, seminarer og lignende.

Det meste av informasjonen ble formidlet til medlemmene via e-post.

Takket være tett kontakt med både norske og russiske myndigheter, kunne NRCC tilby oppdatert informasjon til sine medlemmer om resultater, avtaler, programmer og protokoller fra offisielle norsk-russiske aktiviteter.

Dette inkluderte regjeringsbilaterale kommisjoner, møter i den norsk-russiske arbeidsgruppen for interregional og grenseoverskridende samarbeid under den norsk-russiske mellomstatlige kommisjonen for økonomisk, industrielt og vitenskapelig-teknisk samarbeid, møter i den norsk-russiske arbeidsgruppen for skipsbygging, turisme og informasjonsteknologi og innovasjoner –  blant annet.

Betalte tjenester

Norsk-russisk forretningsmatchingsprogram

I 2013 lanserte Den norsk-russiske handelskammeret et norsk-russisk forretningsmatchingsprogram for norske og russiske bedrifter.

Hva er MMP? Matchmakingsprogrammet for norske og russiske bedrifter (små og mellomstore bedrifter) skal forsøke å etablere direkte forretningsforbindelser og samarbeid mellom deltakende selskaper. Dette samarbeidet kan omfatte, men er ikke begrenset til, investeringsprosjekter, joint ventures, handelsoperasjoner, herunder import og eksport osv.

Matchmakingsprogrammet implementeres av NRCC med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet i Norge og deltakende norske og russiske selskaper.

Hvordan fungerer MMP?

 • Fase 1. Søker (med assistanse fra MMP-koordinatorer) sender inn en bedriftsprofil til NRCC.
 • Fase 2. Bedriftsprofilen sendes til programmets nasjonale kontaktpunkter. Søket etter passende bedrifter starter.
 • Fase 3. Søker mottar tilbakemelding med profiler. Etter evaluering velger søkeren en potensiell partner.
 • Fase 4. MMP-rådgivere med kompetanse i russisk forretningspraksis, kultur og språk utfører en forstudie og forbereder et markedsbesøk for søkeren.
 • Fase 5. Søkeren besøker den valgte bedriften/-ene (for egen kostnad) ledsaget av en MMP-rådgiver. Målet er å etablere samarbeid formalisert ved en intensjonsavtale mellom de to partene.

I de senere årene har flere russiske selskaper etablert forretningsrepresentasjoner i Norge, som for eksempel Lukoil og Rosneft. Begge er medlemmer av NRCC.

Når et selskap har besluttet å gå inn på det norske markedet, finnes det en rekke muligheter for å trenge inn i det norske markedet i større skala. Alternativene varierer med kostnad, risiko og graden av kontroll som kan utøves. Den enkleste formen for inntredelsesstrategi er vanligvis en direkte eller indirekte metode, som en agent eller distributør. Mer komplekse former inkluderer virkelig globale operasjoner som kan involvere lisensiering, joint ventures eller eierskap. NRCCs norsk-russiske forretningsmatchingsprogram, Business to Business, gir russiske selskaper en utmerket mulighet til å etablere direkte forretningsforbindelser. Slikt samarbeid kan inkludere, men er ikke begrenset til, investeringsprosjekter, joint ventures og handelsoperasjoner, herunder import og eksport.

For bedrifter som planlegger å investere i underholdningsindustrien, spesielt i online casinoer, tilbyr casinobonus muligheter for attraktive investeringer og partnerskap.

Markedsføringstjenester som NRCC Oslo tilbyr mot betaling inkluderer:

 • Matchmakingsprogram – Søk etter forretningspartnere
 • Strategier for markedsinntredelse og implementering
 • Prosjektfasilitering

Prosjektfasilitering i nRCC

Når selskaper og organisasjoner planla å starte nye forretningsprosjekter rettet mot det russiske eller norske markedet, var det flere forhold som krevde nøye vurdering:

 • Omfang av arbeid og prosjektplan: Det var viktig å definere klare mål og detaljerte trinn for gjennomføring av prosjektet.
 • Finansiering: Sikring av nødvendige økonomiske ressurser for å støtte prosjektets aktiviteter var avgjørende.
 • Partnerstruktur og utfordringen med å finne pålitelige partnere: Enten i det russiske eller norske markedet, var identifisering og samarbeid med troverdige partnere sentralt.
 • Gjennomføring av prosjektet og behovet for støtte fra representanter: Erfaring fra å lede prosjekter i utfordrende markeder var essensielt.
 • Å finne riktig prosjektledelse og prosjektmedarbeidere: Valg av kvalifiserte og kompetente personer som kunne drive prosjektet fremover var viktig.

Den norsk-russiske handelskammeret (NRCC) hjalp og assisterte gjennom alle disse prosessene og tok en rolle som leverandør for prosjektutvikling. NRCCs erfaring og nettverk innen begge markeder gjorde dem til en verdifull partner i å navigere og realisere komplekse prosjekter.