Norwegian restricitive measures

See below news update regarding restrictive measures against Russia introduced in 2022 and earlier.

Ministry of Foreign Affairs of Norway has set up a phone line for business and industry: +47 23 95 15 15.

The line will be operated between 10.00 CET and 14.00 CET on weekdays. The Ministry of Foreign Affairs will not be able to provide specific legal advice, but will assist in answering questions as far as possible.

Business community can also email questions to: sanksjoner(at)mfa.no.

Follow updates on Export Control’s information page about Export of goods, technology and services to Russia.

The Norwegian Government has  decided to extend the restrictive measures against persons responsible for acts that undermine or threaten Ukraine's territorial integrity, sovereignty and independence (Norwegian only).

Regjeringen har i dag vedtatt å utvide de restriktive tiltakene mot personer ansvarlige for handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet. 

 

- Norsk oppslutning om en utvidelse av tiltakene vil bidra til å konsolidere og styrke Europas reaksjon på de russiske folkerettsbruddene. Det er viktig at det internasjonale samfunn står samlet i sin reaksjon mot Russlands handlinger. Norge mener at Russland har et særlig ansvar for å redusere spenningsnivået som har oppstått, sier utenriksminister Børge Brende.

Bakgrunnen for utvidelsen er russiske myndigheters vedvarende folkerettsstridige handlinger overfor Ukraina, som representerer en alvorlig og dyptgripende trussel mot europeisk fred og stabilitet. Utvidelsen er en del av en samlet internasjonal reaksjon på Russlands folkerettsstridige handlinger. De restriktive tiltakene omfatter reiserestriksjoner og påbud om frys og forbud mot å gjøre tilgjengelig penger og formuesgoder for en rekke personer og foretak. Tiltakene utvides nå videre ved at ytterligere 13 personer og to foretak føres opp på listen over personer og enheter som rammes av tiltakene. Listen vil etter endringen bestå av totalt 61 personer, samt foretakene Chernomorneftegaz og Feodosia.

Utvidelsen gjennomføres ved endring av forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet. Endringen innebærer at kriteriene for hvem som kan underlegges frystiltak og gjøres til gjenstand for reiserestriksjoner, utvides. Også personer som anses ansvarlige for å ha undergravet eller truet Ukrainas stabilitet eller sikkerhet, eller som har hindret arbeidet til internasjonale organisasjoner i Ukraina, vil etter endringen kunne listeføres. I tillegg kan enheter på Krim eller i Sevastopol hvis eierskap har blitt overført i strid med ukrainsk lovgivning, bli ført opp på navnelisten.

Endringen som er vedtatt i dag innebærer en gjennomføring av utvidelsen av EUs restriktive tiltak vedtatt 12. mai i år. Ved å slutte opp om utvidelsen av tiltakene og gjennomføre disse i norsk rett, vil det norske regelverket være på linje med EUs.

Brudd på forskriftens bestemmelser kan medføre bøter eller fengselsstraff. Endringen av tiltakene trer i kraft ved kunngjøring av forskriften, som vil være tilgjengelig på Lovdatas nettsider (6.6.14)

 

 


About.

The aim of the NRCC is to stimulate and improve business relations between Norwegian and Russian companies regarding import, export, shipping, business development, tourism or investment activities. More...

Contact.

Strandveien 50
1366 Lysaker, Norway

Phone: (+47) 21 01 57 50

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Connect!

Connect with NRCC.

ChamberWatch.

Please sign up for the latest news about the NRCC.

Utviklet av www.viis.no