Press release distributed by the NRCC in connection with the signing of the Program Agreement between NRCC and Ministry of Foreign Affairs of Norway (available in Norwegian only).

 

Oslo, 20. november 2017
Pressemelding


Ny Program Avtale (PA) mellom NRCC og Utenriksdepartementet


Daglig leder i Norsk-Russisk Handelskammer (NRCC), Jarle Forbord, opplyser at NRCC har signert en Program Avtale (PA) med Utenriksdepartementet på 10 mill. NOK for perioden 2017–2020 vedrørende realisering av ulike markedstiltak for norske og russiske foretak primært i det russiske markedet. Tiltakene under programavtalen skal fremme Handelskammerets ambisjon om å synliggjøre det betydelige potensiale for bilateral handel innenfor rammen av de restriktive tiltakene og det russiske forbudet mot import av flere matvarer fra Norge og andre vestlige land. Formålet med markedsaktivitetene er økt og diversifisert samhandel, sier Forbord. Tiltakene implementeres i nært samarbeid med Handelskammerets mangeårige samarbeidspartnere i det russiske markedet, Kammeret for Handel og Industri i Russland (CCI of Russia), utvalgte regionale russiske kamre samt norske utenriksstasjoner i markedet, forteller Forbord.

Styreleder i NRCC, Liv Monica Stubholt, sier i en uttalelse at Handelskammeret setter stor pris på departementets tilsagn. Det er ingen selvfølge at Handelskammeret skal få støtte til vårt arbeid fra Utenriksdepartementet, og Kammeret og våre medlemmer er takknemlig for at avtalen er på plass. Tilsagnet viser at norske myndigheter ønsker et styrket næringssamarbeid mellom russiske og norske foretak, og Utenriksdepartementet viser med dette å verdsette det viktige arbeidet Handelskammeret og våre medlemmer legger ned for videreutvikling av det bilaterale næringssamarbeidet, til tross for krevende tider i bilaterale næringsrelasjoner. Hun understeker betydningen av konkret prosjektsamarbeid med de enkelte medlemsbedrifter og med andre norske aktører som fremmer norsk russisk samarbeid som utenriksstasjonene, Innovasjon Norge og andre deler av virkemiddelapparatet.

Norsk-Russisk Handelskammer(NRCC) ble etablert i 2003 og er en bilateral næringsforening, en NGO, med både russiske og norske selskaper som medlemmer og i styret i foreningen. NRCC arbeider for økt handel mellom Norge og Russland. Foreningen har i dag vel 120 medlemmer. For nærmere informasjon, vennligst se Kammerets hjemmeside: www.nrcc.no.

For mer informasjon:
Daglig leder i NRCC, Jarle Forbord: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 99 40 19 43
NRCC hovedkontor i Oslo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 21 01 57 50

View the signed agreement.